Home » jak kupować

Jak kupować?

Zakupy w PURPOSE shop to bardzo prosta i przyjemna czynność. Wystarczy 5 minut aby dołączyć do grona naszych eko klientów.

1. Wystarczy z pośród zaprezentowanych produktów wybrać ten interesujący i kliknąć.

2. W ramach karty produktu zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze zdjęciami, opisem, przeznaczeniem i uwagami dot. wybranego produktu znajdującymi się po lewej stronie zdjęcia głównego.

3. Po kliknięciu w przycisk „do koszyka” zostanie on automatycznie dodany do koszyka, gdzie będzie oczekiwał na zakończenie zakupów.

4. Następnym krokiem jest przejście na stronę koszyka poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu strony w przycisk koszyk (podświetlony na zielono)

5. W koszyku można podsumować koszt wszystkich pobranych produktów, usunąć te niechciane, sprawdzić ekocechy bądź dobrać produkty z listy produktów powiązanych (z prawej strony)

6. Następnie należy przejść do kasy klikając w przycisk „do kasy”.

a. Osoby zarejestrowane i zalogowane są kierowane do strony z wyborem formy dostawy

b. Osoby nie zalogowane kierowane są do panelu logowania

c. Osoby niezarejestrowane mogą dokonać rejestracji klikając w przycisk „załóż konto”

7. Po wyborze formy dostawy należy kliknąć przycisk dalej aby przejść do strony z danymi wysyłki i faktury oraz pola do wpisania ewentualnych uwag dot. wysyłki

8. Po kliknięciu przycisku „zamawiam” następuje przekierowanie do strony z wyborem płatności. Można wybrać dwie formy płatności, przez Dotpay oraz przedpłatę na konto sklepu.

9. Status złożonego zamówienia można śledzić i w każdej chwili opłacić na swoim koncie w historii zamówień

10. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia następuje realizacja zlecenia zgodnie z regulaminem sklepu.
         

 
Regulamin Sklepu Internetowego PURPOSE shop

I. Słownik pojęć
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się rozumienie następujących pojęć:
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dotpay – Dotpay S.A. S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, za pośrednictwem której dokonywane są płatności elektroniczne za zamówione produkty w Pluseco;
Inwestowanie – (pojęcie inwestowanie jest użyte jako hasło a nie jest to inwestowanie zgodnie z rozumieniem przepisów) możliwość nabycia przez Klienta produktu, którego projekt jest prezentowany  na stronie www Pluseco i który zostanie wyprodukowany pod warunkiem zgłoszenia chęci jego zakupu przez wymaganą przez Pluseco liczbę Klientów. Inwestowanie odbywa się poprzez zakup w Pluseco eco-kuponu, wymienialnego następnie na produkt, którego dotyczy eco-kupon. Wytworzenie danego produktu zgodnie z projektem prezentowanym na stronie www Pluseco jest możliwe dzięki środkom zapłaconym za eco-kupon;
Klient – osoba dokonująca zakupów w Pluseco (w tym również Konsument);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Newsletter PURPOSE shop – biuletyn informacyjny PURPOSE shop;
PURPOSE shop - Sklep Internetowy PURPOSE shop działający pod adresem shop.purpose.com.pl założony przez European Culture Consulting - Culture Factory Maciej Mazerant ul. Piotrkowska 59 lok 13U, 90-413 Łódź, NIP: 728 230 93 37; REGON: 473176014, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Śródmieście pod numerem ewidencyjnym 45911;
Projektant – podmiot, projektu którego produkt jest oferowany do sprzedaży w Pluseco;
Strona www PURPOSE shop – strona internetowa shop.purpose.com.pl;
Termin realizacji zamówienia – okres, który upływa od potwierdzenia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionego produktu do Klienta lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru osobistego produktu z zastrzeżeniem, iż do wskazanego okresu wliczane są wyłącznie dni robocze.

II. Postanowienia ogólne

1. PURPOSE shop służy do dokonywania zakupów produktów z pierwiastkiem ekologicznym z możliwością "inwestowania" tj. realizowania przedpłat za pośrednictwem sieci Internet.
2. Przedmiotem sprzedaży w PURPOSE shop są wyłącznie produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie shop.purpose.com.pl. Zdjęcia produktów zamieszone na stronie shop.purpose.com.pl to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu - w szczególności gdy produkt ma charakter rękodzieła artystycznego. Nieznaczna różnica w rzeczywistym wyglądzie produktu nie zmienia nigdy jego właściwości.
3. PURPOSE shop zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów do oferty sprzedaży, wycofania poszczególnych produktów z oferty.
4. PURPOSE shop dokonuje sprzedaży produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku jeżeli Klient wyrazi zainteresowanie wysyłką zakupionego w PURPOSE shop produktu na obszar Unii Europejskiej lub poza jej obszar, jest to możliwe po wcześniejszym zawiadomieniu i uzgodnieniu warunków z PURPOSE shop

III. Warunki dokonywania zakupów

A) Składanie zamówień

1. Stroną dokonującą zakupów w PURPOSE shop mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. PURPOSE shop przyjmuje zamówienia poprzez stronę shop.purpose.com.pl.
3. Zamówienia dokonuje się przez wypełnienie formularza wraz z wyborem formy płatności i dostawy oraz przesłanie go do PURPOSE shop. Szczegółowe wskazówki dotyczące dokonywania zakupów w PURPOSE shop znajdują się w zakładce „Jak kupować” na stronie shop.purpose.com.pl
4. PURPOSE shop przyjmuje zamówienia za pośrednictwem sieci Internet przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
5. Przy składaniu zamówienia istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z pracownikiem PURPOSE shop i uzyskania informacji dotyczących wybranego produktu (e-mail: m.mazerant@purpose.com.pl)
6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.PURPOSE shop zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadku gdy dane podane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.
7. Przez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zakupów PURPOSE shop i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na swoje konto e-mail wiadomość od PURPOSE shop z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni od dnia jego wysłania zamówienie zostanie anulowane.
9. Jeżeli złożone zamówienie odpowiada wymogom formalnym i zostało potwierdzone przez Klienta, PURPOSE shop prześle w ciągu 48 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia na konto e-mail Klienta wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji zawierającą: imię, nazwisko, adres właściciela PURPOSE shop, organ, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, numer ewidencji działalności, numer zamówienia, wykaz i właściwości zamówionych produktów, koszt, termin, sposób dostawy, informację o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia doręczenia produktu, cena produktu, miejsce i sposób składania reklamacji.

B) Przyjęcie i realizacja zamówień

1. Informacja przesłana przez PURPOSE shop na konto e-mail Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
2. Termin realizacji zamówienia podawany jest indywidualnie przy każdym produkcie na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop).
3. Po dokonaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie zostaje przekazane do skompletowania i wysłania. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej wysłanie produktu nastąpi po wpłynięciu środków do Dotpay bądź na konto bankowe podane na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop).
4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej PURPOSE shop, jeżeli należne środki nie wpłyną do Dotpay, bądź na konto w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, może odstąpić od realizacji zamówienia w ciągu kolejnych 7 dni. O odstąpieniu od realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany przez PURPOSE shop wiadomością przesłaną na konto e-mail Klienta.
5. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu i braku możliwości realizacji zamówienia PURPOSE shop niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w sposób wskazany przez Klienta (podany rachunek bankowy/ przekaz pocztowy). W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jest uprawniony do rezygnacji z całego zamówienia lub z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

C) Sposoby płatności

1. Płatność za zamówiony produkt może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
- płatność za pobraniem (dotyczy wyłącznie dostawy za pośrednictwem firmy Kurierskiej)
- gotówka przy odbiorze osobistym (płatność w siedzibie Purpose przy ul. Piotrkowska 59 lok 13U w Łodzi) - dotyczy wyłącznie produktów z Łodzi.
- płatność elektroniczna (przelew, płatność kartą)
2. Płatności elektroniczne dokonywane kartą lub przelewem internetowym dokonywane są za pośrednictwem Dotpay.
3. Płatności przelewem można dokonać poprzez:
mTransfer
Płacę z Inteligo
MultiTransfer
Przelew24 Bank Zachodni WBK
Płać z Nordea
Przelew z BPH
Płać z ING
Millennium - Płatności internetowe
iPKO
Płacę z Alior Bankiem
Pekao24 Przelew
Płacę z Citi Handlowy
PayWay Toyota Bank
Płać z BOŚ
Przelew MerituBank
R-Przelew Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przelew24  
4. Płatności kartą można dokonać następującymi kartami płatniczymi:
VISA
MasterCard
Diners Club International
JCB
Maestro
Visa Electron

IV. Dostawa

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS oraz K-EX. Klient może również odebrać produkt osobiście w PURPOSE shop ul. Piotrkowska 59 lok 13U w Łodzi.
2. Koszty przesyłki wskazane są w zakładce „Koszty przesyłki” na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop).
3. Koszty przesyłki zostają doliczone do wartości zamówienia. W przypadku zamówienia przez Klienta kilku produktów pochodzących od tego samego Projektanta Klient pokrywa koszty jednej przesyłki. W przypadku zaś zamówienia produktów od różnych Projektantów Klient pokrywa koszty przesyłki oddzielnie dla produktów pochodzących od poszczególnych Projektantów.
4. Terminy dostawy zależą od wyboru formy dostawy i są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską/firmę kurierską. Terminy dostawy wskazane są w zakładce „Termin dostawy” na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop).
5. PURPOSE shop nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym w formularzu zamówienia przez Klienta.
6. Odbierając zamówiony produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej/Poczty Polskiej zawartości przesyłki. Jeżeli paczka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest uszkodzony lub inny niż zamówiony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić PURPOSE shop.

V. Cena

1. Wszystkie ceny podane przy oferowanych produktach na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop) są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
2. PURPOSE shop zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop). Ceną wiążącą dla Klienta jest cena produktu podana na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop) w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami przesyłki przedstawiana jest na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop) w chwili składania zamówienia.
4. Klient nie otrzyma faktury VAT z produktem. Dostanie ją za pomocą poczty e-mail na skrzynkę elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 17.12.2010. Klient musi wyrazić na to zgodę.
5. Klient zobowiązany jest w chwili składania zamówienia wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

VI. Promocje i rabaty

PURPOSE shop prowadzi akcje promocyjne, dla których przeznaczona jest ograniczona ilość produktów. Realizacja zamówień promocyjnych następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Klientom, którzy nie będą mogli skorzystać z promocji, zostanie przesłana stosowna informacja na konto e-mail.

VII. Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Z chwilą składania pierwszego zamówienia w PURPOSE shop, Klient  proszony jest o rejestrację.
2. Rejestracja następuje poprzez kliknięcie przycisku „Rejestracja” znajdującego się w prawym górnym rogu strony shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop) i wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmującego następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, płeć, adres, numer NIP i nazwa firmy (opcjonalnie).
3. Klient dokonuje rejestracji wyłącznie podczas składania pierwszego zamówienia, przy kolejnym zamówieniu proszony jest o zalogowanie się do swojego konta poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj” znajdującego się w prawym górnym rogu strony shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop)
4. Dokonując rejestracji, Klient zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych PURPOSE shop oraz ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez PURPOSE shop w celu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę dane te będą wykorzystywane również w celu informowania go o nowych produktach, promocjach oferowanych przez PURPOSE shop.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w PURPOSE shop.
6. PURPOSE shop nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany po uprzednim dokonaniu rejestracji lub zalogowaniu się oraz żądania ich usunięcia przez PURPOSE shop.
8. Klient ma zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm./ według danych określonych w dokumencie Polityka Prywatności znajdującym się w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop). Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom trzecim, jednakże w celu realizacji zamówienia niezbędne dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane przez PURPOSE shop podmiotom związanym z PURPOSE shop umowami współpracy (umowy z Projektantami, firmami kurierskimi).
10. Dane osobowe Klienta są gromadzone w bazie danych PURPOSE shop. Administratorem bazy danych PURPOSE shop jest European Culture Consulting - Culture Factory ul. Piotrkowska 59 lok 13U, 90-413 Łódź.
11. Baza sklepu PURPOSE shop (shop.purpose.com.pl) zgłoszona jest do GIODO.

VIII. Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newsletter PURPOSE shop.
2. Klient będzie otrzymywał Newsletter PURPOSE shop drogą elektroniczną na podane przez siebie konto e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez PURPOSE shop korespondencji drogą elektroniczną.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter PURPOSE shop poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanej mu wiadomości e-mail zawierającej Newsletter PURPOSE shop lub poprzez zalogowanie się na stronie shop.purpose.com.pl.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może zwrócić zamówiony w PURPOSE shop produkt bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia jego doręczenia lub osobistego odbioru, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane przez Klienta będącego Konsumentem poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres PURPOSE shop: ECC-CF 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 59 lok 13U. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
4. Zwrot produktu odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem. Produkt nie może nosić oznak użytkowania, powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami (faktura VAT, karta gwarancyjna, instrukcje) wydanymi przy jego sprzedaży na adres PURPOSE shop: ECC-CF 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 59 lok 13U. Wraz z odsyłanym produktem Klient będący Konsumentem powinien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwróconego produktu.
5. Zwrot produktu do PURPOSE shop powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru produktu przez PURPOSE shop.
6. Pieniądze zapłacone za zakupiony produkt zostaną zwrócone przez PURPOSE shop w terminie o którym mowa w ust. 5 powyżej, w sposób wskazany przez Klienta (podany rachunek bankowy, przekaz pocztowy).
7. PURPOSE shop nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X. Reklamacja i gwarancja

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w PURPOSE shop z tytułu niezgodności produktu z umową, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm./.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności produktu z umową, Klient powinien skontaktować się z PURPOSE shop celem otrzymania formularza reklamacyjnego.
3. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć produkt wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT) i wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres PURPOSE shop:  ECC-CF 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 59 lok 13U. Produkt wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami powinien być doręczony osobiście lub poleconą przesyłką pocztową.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez PURPOSE shop przesyłki z reklamowanym produktem oraz dokumentami, o których mowa w ust. 3 powyżej (faktura VAT, formularz reklamacyjny).
5. W przypadku uznania reklamacji reklamowany produkt zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny  albo odstąpić od umowy kupna. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.
6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu produktu, pod warunkiem zawiadomienia PURPOSE shop przez Klienta będącego Konsumentem o niezgodności produktu z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Klientowi niebędącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w PURPOSE shop stosownie do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm./.
8. PURPOSE shop powiadomi Klienta o przewidywanym czasie naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy.
9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem dostarczonych produktów a ich obrazem na zdjęciach zamieszczonych na stronie shop.purpose.com.pl (PURPOSE shop), wynikające z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta oraz wynikających z charakteru danego produktu (rękodzieło artystyczne).
10. Produkty oferowane przez PURPOSE shop objęte są 12 miesięczną gwarancją.
11. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności produktu z umową, wady produktu lub z gwarancji jest posiadanie dokumentu zakupu (faktura VAT).

XI. Postanowienia końcowe

1. PURPOSE shop nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze strony shop.purpose.com.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (w szczególności z powodu konserwacji, przeglądów, wymiany sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od PURPOSE shop
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PURPOSE shop a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PURPOSE shop
3. PURPOSE shop zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PURPOSE shop. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm./, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm./, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm./, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm./.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2014 r.

PURPOSE
39 PLN
PURPOSE
39 PLN
Ładnie Naprawię
95 PLN   50 PLN
ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
Załóż konto


Nie masz jeszcze konta w Purpose Shop?

Aby robić u nas zakupy musisz się zarejestrować i założyć konto klienta.


Załóż konto »